TÜRKİYE'NİN KÜRESEL AMAÇLAR SÜZGECİ

Dünya liderleri önümüzdeki 10 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17 Küresel Amaç üzerinde uzlaştı: Aşırı yoksulluğu son erdirmek, Eşitsizlik ve adeletsizlik için mücadele, İklim değişikliğini düzeltme. Sürdürülebilir kalkınma için pozy.org, bu amaçları yakalayan Küresel Hedefler Süzgeci'ni devreye aldı. 😊

12633 adet mutlu haber arasında

129 adet küresel amaç gerçekleşti.